รับสืบข้อมูล DNA

การสืบ DNA หรือการตรวจเลือด เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวดองทางสายเลือด เป็นกระบวนการทางวิยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากที่สุด หากมีความเกี่ยวข้องกันก็จะสามารถระบุออกมาได้อย่างแม่นยำ

การตรวจ DNA มักใช้เพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวข้องทางสายเลือด หรือความตรงกันของเลือดผู้ต้องสงสัยกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในคดีหลาย ๆ คดี แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าของเราจะนิยมใช้เพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวข้องทางสายเลือดมากที่สุด

การสืบ DNA ที่เราให้บริการ

ตรวจ DNA เพื่ออะไรบ้าง

 • DNA Paternity Test ตรวจหา ความสำพันธ์ พ่อ-ลูก หรือตรวจความเป็นบิดา
 • DNA Maternity Test ตรวจหาความสำพันธ์ แม่-ลูก หรือตรวจความเป็นมารดา
 • Siblingship Test ตรวจหาความสัมพันธ์พี่น้อง
 • Twin zygosity Test ตรวจหาความเป็นฝาแฝด
 • Grandparentage DNA Test ตรวจหาความสัมพันธ์ปู่ ย่า ตายาย กับหลาน
 • Aunt or Uncle DNA Test ตรวจหาความสัมพันธ์ ลุง ป้า น้า อา กับหลาน

เรารักษาความลับของคุณอย่างที่สุด

 • ตรวจส่วนตัว (ไม่เป็นคดี) ผลตรวจไม่สามารถนำไปใช้ในทางกฎหมาย หรือการรับรองบุตรใดใดทั้งสื้นได้
 • ตรวจเพื่อความสบายใจ
 • ตรวจเพื่อพิสูจน์ความจริง
 • ตรวจเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นรับทราบ
 • ไม่กำหนดอายุ
 • ไม่ต้องเดินทางมา
 • ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากคู่สมรส
 • ไม่ต้องมีหมายศาล
 • ไม่ต้องมีเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น

ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ DNA ได้แก่  เซลล์กระพุ้งแก้ม, รากผม, แปรงสีฟัน, ก้นบุหรี่, คราบเลือด (หรือเกร็ดเลือด), เล็บ, หมากฝรั่ง

เพียงคุณส่งตัวอย่างสำหรับตรวจ DNA ให้เราตรวจเพียงอย่างเดียว และจะทราบผลการตรวจภายใน 3-4 วัน ทางเราจะส่งตรวจดีเอ็นเอไปยังห้องแล็บเอกชนที่ได้มาตรฐาน DNA markers จำนวน 16 ชุด ให้ผลแม่นยำถึง 99.9 % ได้ผลออกมาจากการประมวลเป็นเป็นแบบแผนสารพันธุกรรม หรือเรียกว่า “DNA Profile”