รับสืบข้อมูลทางธุรกิจ

บริการสืบข้อมูลทางธุรกิจของเรา คือ บริการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของหุ้นส่วน คู่ค้า การร่วมลงทุนของเป้าหมาย ข้อมูลการแข่งขันประมูลโครงการของทางราชการ ข้อมูลของผู้ที่จะมาร่วมลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนกับเรา ข้อมูลในการทุจริตภายในองค์กร

ข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง เพราะจะช่วยให้รู้ทันและชิงความได้เปรียบในเรื่องต่าง ๆ ในการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายในธุรกิจไม่ให้เกิดขึ้น หรือกระจายออกไปให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่ ช่วยลดการสูญเสียได้มากทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ การเงิน คอนเนคชั่นต่าง ๆ ถ้าหากคุณเกิดความสงสัยและต้องการสืบสาวราวเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้บริการ “สืบข้อมูลทางธุรกิจ” กับ นักสืบทั่วไทย.net” รับรองได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณ

ตัวอย่าง การสืบสวนทางธุรกิจที่เราได้ให้บริการแก่ลูกค้า

 • การสืบหาแหล่งผลิต และจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ
 • สอบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
 • หาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขันความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
 • ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
 • ตรวจสอบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
 • สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย
 • สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • วางระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันความรั่วไหล หรือการบ่อนทำลายองค์กร
 • วางระบบบริหารงานบุคคล
 • สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์