รับสืบข้อมูลชู้สาว

การสืบเรื่องชู้สาว คือ บริการสืบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวโดยคู่สมรสของฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชายเพื่อเก็บหลักฐานภาพถ่าย การติดตามด้วย GPS และการบันทึกเสียงเพื่อติดตามคู่สมรส เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการยุติความสัมพันธ์ หรือดำเนินการฟ้องหย่าต่อไป

ใช้บริการนักสืบเรื่องชู้สาว เมื่อมีการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรัก และรู้สึกไม่มั่นใจหรือกังวลในพฤติกรรมนั้น การจ้างนักสืบเพื่อติดตามเรื่องราวจะช่วยไขข้อข้องใจต่าง ๆ ให้กระจ่างขึ้นได้ โดยการให้นักสืบติดตามพฤติกรรมของคนรักอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นจริง ๆ หรือไม่

พฤติกรรมใดบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเกิดเรื่องชู้สาวขึ้น

หากคุณสังเกตว่าคู่รักของคุณมีพฤติกรรมที่ผิดปกติตามรายละเอียดดังข้างล่างนี้ ให้สงสัยได้ว่าอาจจะกำลังมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้น ควรจ้างนักสืบเอกชนเพื่อติดตามสืบเรื่องชู้สาวอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยัน

  1. พฤติกรรมกลับบ้านไม่ตรงเวลาเหมือนปกติที่เคย กลับดึกบ่อยจนเกินพอดี โดยมีเหตุผลมากมายที่ผิดสังเกตเช่น เอ่ยถึงเรื่องติดงาน ติดทานข้าวกับเพื่อน หรือลูกค้าบ่อยครั้งมากเกินไป
  2. เมื่ออยู่บ้านพกมือถือติดตัวตลอดเวลาจนผิดสังเกต แม้แต่ตอนนอนหลับ มือถือถูกเข้ารหัสซับซ้อน มีการเปลี่ยนรหัสบ่อย ลบแชตลบข้อมูลการสนทนาบ่อย คุยโทรศัพท์นาน แอบคุยไกล ๆ ไม่ให้ได้ยิน
  3. พกมือถือติดตัวตลอดเวลา แต่ไม่เอาออกมาใช้งานอย่างผิดสังเกต เช่น ไม่เล่นโซเชียล ไม่รับสายเข้า ไม่กดโทรออก ไม่นำมาถ่ายรูปเล่น
  4. การแต่งตัวที่ดีขึ้นกว่าปกติอย่างผิดสังเกต
  5. มักมีเรื่องออกต่างจังหวัดบ่อยครั้ง สัมมนาบริษัทที่ต่างจังหวัดบ่อยจนผิดสังเกต และหลายวัน
  6. มีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสน้อยลง